Welcome to the online platform for the exhibition Growing Up Googie. As Copenhagen and much of the world is on lockdown because of the COVID-19 outbreak, we have to the best of our ability created an online version of the exhibition so that everyone can experience the contributing artists work from the comfort of their own home. Velkommen til onlineplatformen for udstillingen ‘Growing Up Googie’. Eftersom København og store dele af verden er i lockdown p.g.a. COVID-19 udbruddet, har vi, efter bedste evne, skabt en online version af udstillingen, så alle kan opleve de bidragende kunstneres arbejde på sikker afstand i hjemmevante omgivelser.

  KIRKE HUNDEVAD MENG (DK)

  MARIE VEDEL (DK)

whats it all about?


Growing Up Googie derives its title from the architectural style ‘Googie’ that started in 1930s California. The style was a response to the pandemonium that prevailed around space travel and the space age. Exaggerated rounded roofs and geometric shapes were used to create a sense of movement mimicking the feeling of travelling in a spaceship.

Googie was a way of looking to the future by re-designing one’s surroundings. Today, the same approach is adopted among superstar architects in larger cities. We see this movement as a form of ‘Nouveau Googie’. Several generations have used this futuristic idea of tomorrow to create contemporary buildings, but as with the 1930s ‘Googie’, the buildings are becoming outdated and disappearing. With so much doubt as to what our future will look like, is it possible to imagine a new and sustainable way to look ahead and build for future generations?


Are “we” and “it” two separate things and how can such a distance be defined? Barriers can mean defining a clear separation between what is inside and what is outside. One of the greatest attempts of the past for self-protection and resistance to the wild outside is the Great Wall of China. If you look at a modern version of this anti-movement, where inside and out are separated, you will find the city’s terror pots, which are decorated and planted with 5 - 6 different plants, all of which probably originate outside Denmark.

By changing our relationship and thoughts surrounding nature and the wild and instead imagine something that is part of us and of which we are a part of, it gives us an opportunity to adapt. In feminist scientist Astrida Neimanis’ research she points out that nature and meteorology should be rooted in the body. In a global sense, meteorology aligns all individuals equally, but how we are affected is individual. By linking the body with the weather, we allow our imagination to visit lives and ecosystems other than our own thereby becoming a way to relate one another.


In the exhibition Growing Up Googie, the artists delve into the many questions that surround the concept of land and their relationship to land.

ja, hvad handler det egentlig om?


Growing Up Googie henter sin titel fra den arkitektoniske stil 'googie', der startede i 1930'ernes Californien. Stilen var et svar på det mayhem der herskede omkring rumrejser og rumalderen. Overdrevne afrundede tage og geometriske former blev brugt til at skabe en følelse af bevægelse, som fremdriften i en rumraket. 

Googie var en måde at se mod fremtiden ved en formatering af deres omgivelser. I dag er det samme tankeværk i gang blandt superstjerne

arkitekter i storbyer. Vi ser tiden som en form for ‘Nouveau Googie’. Flere generationer har brugt dette futuristiske fremtidsbillede til at skabe samtidsbygninger, men som med 1930’ernes ’googie’, bliver bygningerne umoderne og forsvinder. Med så meget tvivl om hvordan vores fremtid kommer til at se ud, er det så muligt at forestille os en ny og bæredygtig måde at se fremad og bygge for de kommende generationer?  


Er ”vi” og ”det” to separate ting og hvordan ville en sådan distance kunne defineres? Barrierer kan betyde, at man definerer en klar adskillelse mellem hvad som er inde og hvad som findes udenfor. Et af fortidens nok største forsøg på selvbeskyttelse og modstand mod det vilde udenforliggende er den Kinesiske Mur. Ser man på en moderne version af denne anti-bevægelse, hvor inde og ude adskilles, finder man byens terrorpotter, som dekoreres og beplantes med 5 - 6 forskellige planter, som alle formentlig har sin oprindelse udenfor Danmark. Ved at ændre vores forhold og vores tanker omkring natur og det vilde og i stedet forestille os noget, som er en del af os og som vi er en del af, giver det os en mulighed for at tilpasse os. Den feministiske forsker Astrida Neimanis pointerer i sin research, at naturen og meteorologien bør have en forankring i kroppen. Meteorologien i det globale rum sætter alle individer lige, men hvordan vi rammes er individuelt. Ved at binde kroppen sammen med vejret tillader vi vores forestillingsevne at besøge andre liv og andre økosystemer end vores egne og det bliver derved en måde at relatere til disse på. 


I udstillingen Growing Up Googie dykker kunstnerne ned i de mange spørgsmål, der omkredser begrebet land og deres relation til land.